Vastuullisuuskentällä ja yritysten asenteissa on vuosien varrella tapahtunut suuri muutos. Neste Oyj on käynyt vaikuttavan muutosmatkan öljyntuottajasta maailman suurimmaksi jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottajaksi. 

“Ei me tehdä tällaisia pehmeitä juttuja.” Nykyään yli 20 vuotta vastuullisuusasioiden parissa työskennellyt Salla Ahonen ei enää törmää tällaisiin kommentteihin, vaikka toisin oli, kun hän haki diplomityöpaikkaa teknillisen korkeakoulun energiatekniikan ja ympäristönsuojelun opintojensa loppuvaiheessa. Myös Nesteellä vastuullisuus on vähitellen kasvattanut rooliaan ja asettaa nyt jo pohjan koko yrityksen toiminnalle. Ei yrityksen vastuullisuusjohtajana vuodesta 2019 työskennellyt Salla Ahonen siellä muuten töissä olisikaan.

“Kun Nesteeltä oltiin ensimmäisen kerran yhteydessä, ajattelin, että ei kiitos, tollanen vanhojen pappojen öljybisnes ei kiinnosta tippaakaan”. Lähempi tutustuminen yritykseen sai Sallan pään kuitenkin kääntymään. “Nesteellä oli halua olla ratkaisemassa maailman isoja vastuullisuushaasteita. Vuonna 2018 muovikeskustelu kävi kuumana, ja IPCC:n raportti käynnisti edelleen ajankohtaisena jatkuvan ilmastokeskustelun. Neste tarjoaa ratkaisuja ilmastoasioihin, ja siellä on halua löytää ratkaisuja muoviongelmaan. Firman ytimessä on maailman useiden kestävyyshaasteiden ratkaiseminen. Meillä on uusiutuvaa dieseliä, ollaan nopeaa vauhtia kasvattamassa myös uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteettia sekä uusiutuvia kiertotalousratkaisuja polymeeri- ja kemikaalitoimialoilla. Olemme aidosti ratkaisemassa muitakin kuin tieliikenteen ongelmia.” 

FASTER AND BOLDER, ELI TÖRKEE LUPAUS VASTUULLISUUTEEN 

Nesteen muutosmatkaa on aina ohjannut organisaation sisäinen innovaatiokulttuuri. “Jo 1990-luvulla Nesteellä oli joukko ihmisiä, jotka  kehittivät uuden tavan tehdä dieseliä uusiutuvista energialähteistä fossiilisten sijaan. Keksintö patentoitiin, mutta pistettiin sivuun, koska ei se niin kauheasti kiinnostanut ja söi vielä silloista ydinbisnestäkin. 2000-luvun alussa ilmastokysymyksiin on herätty kunnolla ja lähdetty miettimään,  mikä on firman tulevaisuus, jos se ei olekaan öljy. Ja silloin lähdettiin rakentamaan tätä uutta bisnestä. Meni 10 vuotta ennen kuin siitä tuli yritykselle tulonlähde. Nythän uusiutuvista tulee  90 % tuotosta. ‘Faster and bolder’ on ollut strategian ytimessä, enkä usko, että vauhti hiipuu.”, Salla kertoo.

STRATEGIAN ON OLTAVA LINJASSA TARKOITUKSEN KANSSA

Yrityksen tarkoitus kertoo sen syyn olla olemassa ja sanoittaa sen, minkä ongelman yritys ratkaisee tässä maailmassa. Nesteen nykyisessä tarkoituksessa kiteytyy yrityksen vahva tahtotila vaikuttaa toiminnallaan positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. 

“Odotukset kasvavat koko ajan, ja on tärkeää tajuta, mikä on itselle tärkeä sidosryhmäkenttä, ja miten meidän yrityksemme vastaa heidän odotuksiinsa. ‘Creating a healthier planet for our children’, on tarkoitus, jonka joka ikinen nesteläinen pystyy sanomaan, jos heidät herätetään keskellä yötä. Tämä on mennyt tosi vahvasti läpi. Meillä paljon ratkaisuista perustuu omaan tuotekehitykseen ja innovointiin, ja on hyvä, että ihmiset löytävät aktiivisen roolin siinä tarkoituksessa  ja omassa työssä. Nesteen tarkoitus ei kuulosta Nesteeltä, mutta me ollaan löydetty tapa kytkeä se siihen, mitä meidän tekeminen on.”

Nesteen vastuullisuusvisiota lähdettiin rakentamaan World Business Council for Sustainability Development -yhteisön vision puitteissa. “WBCSD:ssä  tehtiin visio, jossa mietittiin, miten 9 miljardia ihmistä elää ja voi hyvin maailman sallimissa rajoissa vuonna 2050. Nesteellä lähdettiin määrittämään, mikä on meidän roolimme, jotta pääsemme tähän visioon. Vähän samoin voisi pohtia senkin kannalta, mihin maailma on menossa, ja mikä on meidän roolimme maailman megatrendien mahdollistamisessa tai vähentämisessä. Ja mitkä ovat kuluttajien päähuolenaiheet kestävyyden suhteen? Ihmisten määrä kasvaa, kaupungistuminen lisääntyy, keskiluokan ostovoima lisääntyy, samoin energiankulutus kasvaa, tulee lisää jäteongelmia, mutta myös tarve kestävään kuluttamiseen kasvaa. Näistä löytyy meidän firmalle tuttuja asioita, joiden kautta ollaan myös selitetty meidän hallitukselle ja johtoryhmälle, miksi nämä täytyy olla strategian ytimessä, ja miten ne liittyvät yrityksen tarkoitukseen. Mulle on tärkeää, että tarkoitus ei ole kiva, ihana ja fluffy, ja sitten firma tekeekin jotain ihan muuta. Jos lupauksesi on olla vastuullinen, se tuo myös lisävastuita. Itsellä pitää olla varmuus, että me tehdään oikeita asioita, ja pystytään myös osoittamaan ja läpinäkyvästi kertomaan, että ne on oikein”, Salla kertoo.

Nesteelle on myönnetty useita tunnustuksia vastuullisuustyöstä, ja mm. Harward Business Review on todennut yrityksen muutoksen olevan yksi viime vuosikymmenen vaikuttavimmista. Vielä 1990-luvulla yrityksen tarkoituksena oli varmistaa öljyntuonti Suomeen. “Jos muutos on ollut onnistunut, sen huomaavat muutkin”, Salla toteaa. 

MIKÄ ON VASTUULLISUUSKENTTÄ, JOSSA JUURI MEILLÄ ON ANNETTAVAA?

Yritysten ja yhteiskunnan painopisteet vastuullisuuden kentällä muuttuvat koko ajan. “Ilmasto on ollut monta vuotta pysyvä teema, mutta siinäkin odotukset kasvavat. Silloin on hyvä löytää, mikä on se vastuullisuuskenttä, jossa juuri meidän yrityksellä on annettavaa, mitkä on relevantit asiat meille. Ei pidä kuvitella, että vastuullisuus olisi helppoa.

Kun meidän visiotamme luotiin, sen taustalla olivat tarkoitus, megatrendit, muutokset, ratkaisut, joita meidän yritys voi tarjota; mutta myös se, miten me toteutamme strategiaamme omassa toimintaympäristössämme. Me haluamme parantaa maailmaa, mutta se on tehtävä niin, että voidaan kattaa meidän vastuullisuuskentään kuuluvat huolenaiheet.” 

MITÄ MITATA?

“Vastuullisuus laajenee, syvenee ja kasvaa joka päivä. Sinne voi hukkua. On hirveän tärkeää löytää olennaiset asiat juuri meidän firmalle ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat oman firman toiminnan kannalta. Kun ne löytyvät, keinot ja mittarit tehdään ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien avulla. Tähän on olemassa työkaluja, ja työtä voi tehdä itse tai jonkun konsultin kanssa.” 

Yritykset lähtevät usein liikkeelle ilmastopäästöjen mittaamisesta, koska niistä on puhuttu pisimpään, ja niihin on saatavilla selkeät mittarit sekä tarvittaessa ulkopuolista konsulttiapua.  Nesteellä mitataan GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisia oman toiminnan suoria ja epäsuoria päästöjä (Scope 1 & 2). Päästövähennyksiin on tehty tiekartta, jossa toimenpiteet on laitettu aikajanalle ja kytketty operatiiviseen toimintaan. “Meillä on 100 hankkeen tiekartta, ja 80 ihmistä on vastuussa siitä, että asiat etenevät organisaatiossa. Meillä on tässä tosi tarkat ja tiukat mittarit, mutta on tärkeää ymmärtää, että vasta sellaisen mittarin voi tunkea osaksi tavoitteenasetantaa, jota pystytään ihan oikeasti seuraamaan.”

Myös sidosryhmillä on tärkeä rooli. Esimerkiksi sijoittajat haluavat tietää paljon tarkemmalla tasolla, mitä yrityksissä konkreettisesti tehdään. “Investoreilta tulee tosi paljon kysymyksiä näistä. Oman tekemisen ilmastomittarit eivät enää riitä, vaan pitää huomioida myös koko arvoketju, myös raaka-aineketju ja tuotteen käytöstä tulevat päästöt. Olemme asettaneet myös siihen liittyvät mittarit (Scope 3). Lisäksi meillä on iso lupaus, että autamme asiakkaitamme vähentämään hiilidioksidipäästöjään 20 Mt vuosittain 2030 mennessä. Tämä tulee uusiutuvien tuotteiden myynnistä. Nyt ollaan 10,9 Mt:ssa eli ollaan vähän yli puolessa välissä”, Salla kertoo. 

Nesteellä vastuullisuustavoitteitteita on peilattu myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG).  “Tämä harjoitus tehtiin sisäisesti. Ilmastotavoitteet on seikkaperäisiä ja ulkopuolisten validoimia, mutta nämä linkittyvät niihin aika yks-yhteen.“ Ilmastopäästöjen osalta Nesteellä ollaan pitkällä, mutta muissa vastuullisuusvision tavoitteissa riittää vielä matkaa edessä päinkin.  “Jos mietitään meidän vision muita asioita, niin biodiversiteetissä ollaan vasta lähdössä liikkeelle. Eikä sitä pidä säikähtää. Jostain lähdetään liikkeelle, määritetään ja laitetaan jotkut mittarit, ja sitten katsotaan miten voidaan parantaa.”

VASTUULLISUUS = INNOVAATIOT + KUMPPANUUDET

Kukaan ei paranna maailmaa yksin. Nesteellä vastuullisuus perustuu innovaatioihin, se on firman ytimessä. “Jos halutaan oikeasti tehdä isoa muutosta, jotain, joka vie asioita eteenpäin, tarvitaan huikeat innovaatiot ja oikeat kumppanit. On tosi tärkeää miettiä, missä vaiheessa olet muutoksesi kanssa, ja ketkä ovat oikeita kumppaneita tässä vaiheessa.

“Esimerkiksi, kun meillä kehitettiin oma uusiutuva lentopolttoaine, tarvittiin eri vaiheissa erilaisia kumppaneita. Ensin piti saada hyväksyntä. Sitä varten piti testata ja löytää moottorivalmistaja ja lentokone, joka suostui kokeilemaan. Kun hyväksyntä saatiin, tarvittiin ensin joku lentoyhtiö, joka suostui maksamaan käytöstä. Ja sitten lähdettiin skaalaamaan. Piti löytää joku, joka omistaa jakeluverkoston, joten ollaan tehty yhteistyösopimukset tällaisten yritysten kanssa. Joku voi kysyä, että eikö nämä ole teidän kilpailijoita? Joo, on, mutta ne on myös niitä jakelijoita”, Salla kuvaa.

 

“Kun maailmaa pitäisi parantaa, mutta ei ole loputtomiin aikaa, tarvitaan rohkeutta ja tajunnanräjäyttävää ajattelua. Hullut asiat muuttavat maailmaa.” 

Salla Ahonen, Neste

 

Oivallukset

Vastuullisuus on läpileikkaava tapa toimia. Se on sisäänrakennettu yrityksen tarkoitukseen, toiminnan ydintä.

Tarkoitus ei ole hienoja korulauseita. Sen ei tarvitse myöskään kertoa sitä, mitä yritys tekee vaan miksi se tekee, mitä tekee. Tarkoituksen täytyy näkyä konkreettisesti arjen työssä.

Älä huku vastuullisuuteen. Vastuullisuus kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän sitä tekee. Mieti, mitä annettavaa yrityksellänne  on siinä toimintaympäristössä, jossa toimitte. 

Lähde tekemään jotain. Katso, mitä kilpailijat  tai muut alan toimijat tekevät. Aseta omat keinot ja mittarit sen hetkisen parhaan tiedon valossa ja ole valmis raportoimaan toimistanne myös julkisesti. Kun toiminta kehittyy, kehittäkää keinoja ja mittareita paremmiksi. 

Maailman muuttaminen vaatii tajunnan räjäyttävää ajattelua ja hulluja asioita. Vision toteuttamiseksi täytyy nähdä kauemmas kuin välittömään tulevaisuuteen, vaikka se söisikin kannattavuutta lyhyellä tähtäimellä tai hyödyttäisi kilpailijoita. Kilpailija voi olla muutosmatkassa myös paras yhteistyökumppani.

 

Lue lisää: 

Greenstepin intohimona on tuottaa mahdollisimman paljon hyvää

Kasvuyrittäjät ovat Suomen hyvinvoinnin rakentajia

Maailmaa muutetaan kasvun ja uudistumisen avulla

Tutustu kasvuoppaisiin, joista saat lisää oivalluksia ja konkreettisia vinkkejä kestävän kasvun rakentamiseen.