Kasvuryhmän kohtaamiset 

Yhdessä rakennamme itseämme suurempia menestystarinoita!

Kasvuryhmän kohtaamiset perustuvat tavoitteelliseen vertaissparraukseen. Keskustelun keskiössä ovat yrityksen kasvuun liittyvät haasteet ja mahdollisuudet, joista avoimesti vaihdamme kokemuksia. Kohtaamiset noudattavat lähes aina hyväksi havaittua kaavaa: alustus (kokemus, haaste, mahdollisuus) - vertaissparraus pienryhmissä - tärkeimpien oivallusten jakaminen yhteisesti. Kohtaamiset tuottavat uusia näkemyksiä ja yllättäviä uusia ideoita, sekä yhteistyötä jäsenten kesken ja valtavaa positiivista tunnetta siitä, että oma kokemus on toisten käytettävissä. 

Kasvupäivät

Kesäpäivä 066 Print

Kesäpäivä 042 Print

 

Kasvupäivät ovat koko Kasvuryhmän yhteisön kohtaamisia, joissa  kokemukset ja yhteisön energia kiteytyvät kasvun tueksi. Törkeesti luvattua? Kyllä!


Kasvupäivät ovat näkemyksellisiä kohtaamisia, joissa saat uusia, yllättäviä ideoita ja verkostoidut. Yhdessä Kasvuryhmän jäsenistön kesken vaihdamme kasvukokemuksia koko Suomen hyvinvoinnin hyväksi. Kovaa kasvukonkretiaa ja aitoja kokemuksia kulissien takaa!

 

Tulevien Kasvupäivien teemat:

30.5. Tulevaisuustiedon ja datan hyödyntäminen päätöksenteossa

19.9. Kestävä Kasvu - Vastuullisuus yrityksen kilpailuetuna

30.11. Yritysten välinen yhteistyö, ekosysteemit

 

Ilmoittautuminen jäsenille työtilassa

 

Kansainvälistyminen

 

Kasvupäivässä 28.9.2022 aiheena oli kansainvälistyminen. Paneelikeskustelussa vaihdettiin kokemuksia kansainvälistymisen syistä, markkinavalinnasta ja markkinoille menosta. Pienryhmäkeskusteluissa kokemuksia vaihdettiin seuraavista näkökulmista: 

 

Kv-kasvun rahoittaminen: Miten rahoittaa kansainvälistä kasvua velalla?

Kv-kasvun rahoittaminen: Vieras pääoma kansainvälistymisen rahoittamisessa - uhka vai mahdollisuus?

Kansainvälinen yrityskauppa: Miten onnistun?

Markkinat ja maat: Koko maailma on auki, miten valita oikea markkina?

Radical growth opportunities in Africa: Let’s bust some myths and open new doors for business opportunities in Africa.

Go-to-market: Kuinka valita oikea liiketoimintamalli valitulla markkinalla?

Brändi: Kuinka rakennetaan brändiä uudella markkinalla?

Osaaminen ja kyvykkyys: Miten ja mistä rekrytoin parhaat talentit kv-markkinalle?

Osaaminen ja kyvykkyys: Miltä näyttää globaalin yrityksen johtamismalli?

Moka on lahja: Mitä voidaan oppia tehdyistä virheistä?

 

Tutustu yhteenvetoon:

Kasvuryhmäläisten kokemuksia ja oivalluksia kansainvälistymisestä

 

 

 

KASVUPÄIVÄ: PANEELIKESKUSTELU KANSAINVÄLISTYMISESTÄ 

 

Paneelissa kokemuksiaan kansainvälistymisestä jakoivat Marianne Vikkula, Wolt, Sanna Karhu, Delipap ja Mikko Hämäläinen, ISKU.

Kuva212

Marianne Vikkula

Wolt


Oppeja onnistuneesta markkinan käynnistämisestä:

"Uuden markkinan käynnistämisessä käytän leijonan osan ajastani maajohtajan ja paikallisen ydintiimin rekrytointiin. Olemme tunnistaneet tietyntyyppisen profiilin, jolla onnistuu. Teemme rekrytointia paljon itse muun muassa LinkedInin kautta."

Kuva321

Sanna Karhu

Delipap


Oppeja kumppanivalinnasta:

"Meille on tärkeää, että kumppanin arvopohja sopii meidän arvopohjaan. Kumppani pitää myös tavallaan saada rakastumaan, jotta heillä on intohimo viedä juuri meidän tuotetta eteenpäin. Jos valitsee liian ison kumppanin, valikoimaan häviää. Liian pienellä taas koko ketjun ennustettavuus on huono. Meille myös markkinoinnin osaaminen on oleellista, että saadaan tuote oikealla tavalla esiin ja oikealle kohderyhmälle. "

1kuva-1

Mikko Hämäläinen

ISKU


Oppeja markkinan skaalaamisesta:

"Rakennamme uutta verkkokauppatoimintamallia Eurooppaan. Meidän asiakaskokemuksen viimeistelee jakelukumppanit. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että löydämme oikeat kumppanit ja ihmiset toimitusprosessin eri vaiheisiin. Tämä on asia, mihin olemme käyttäneet ja tulemme käyttämään tosi paljon aikaa."

 

Radikaali uudistuminen ja innovaatiot

 

Kasvupäivässä 29.11.2022 aiheena oli radikaali uudistuminen ja innovaatiot. Paneelissa keskityimme jakamaan kokemuksia, miten tulevaisuuden mahdollisuuksista kartutetaan osaamista ja ymmärrystä sekä kuinka sitä voidaan hyödyntää kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. Pienryhmäkeskusteluissa jaettiin näkemyksiä seuraavista teemoista:

 

Startup-yhteistyö: Kuinka hyödynnän startup-yhteistyötä uudistumisessa ja innovaatioissa?

Ekosysteemit: Minkälaisissa verkostoissa tulevaisuuden kilpailukyky rakennetaan?

Innovaatioiden kaupallistaminen ja asiakasymmärrys: Kuinka kaupallistan uudet liiketoimintamahdollisuudet ja innovaatiot asiakkaidemme tarpeet huomioiden?

Teknologian rooli: Radikaalisti uutta teknologian avulla?

Uudet liiketoimintamahdollisuudet: Miten löydän mahdollisuuksia turbulentista toimintaympäristöstä?

Tutkimussektoriyhteistyö: Miten hyödynnän tutkimusrahoitusta ja -hankkeita liiketoiminnassamme?

Strateginen ennakointi: Miten löydetään roadmap tulevaisuuden liiketoimintaan?

Osaaminen ja kyvykkyys: Miltä näyttää tulevaisuuskestävän yrityksen osaaminen?

Rahoitus: Kestävän uudistumisen rahoittaminen?

 

Tutustu yhteenvetoon:
Kasvuryhmäläisten kokemuksia ja oivalluksia uudistumisesta

 

 

KASVUPÄIVÄ: PANEELIKESKUSTELU UUDISTUMISESTA 

 

Paneelissa kokemuksiaan kansainvälistymisestä jakoivat Erja Turunen, VTT, Jani Vilenius, Sandvik, Teresa Kemppi-Vasama, Kemppi ja Jukka Lindström, Cargotec.

Kuva5-1

Teresa Kemppi-Vasama

Kemppi


Oppeja onnistumisen todennäköisyyden maksimoinnista :

“Meillä tuotekehitys oli pitkään rakennettu niin, että samoissa projekteissa tehtiin aluksi tutkimusta ja sitten rakennettiin tuotetta. Haasteena oli, että aina tuli lisätutkittavaa, ja joskus näissä kesti kauan. Kun eriytimme nämä niin, että oli uusien tuotteiden projektit ja innovaatiot (platform-projektit), ja siellä oli enemmän tilaa kokeilla, tämä auttoi meitä valtavasti. Saimme innovaatiot, ajankäytön ja resurssien käytön haltuun."

Kuva4.jpg

Erja Turunen

VTT


Oppeja sopivien kumppaneiden löytämisestä:

“Yhteistyötä kannattaa hyödyntää! Tällöin 1+1< 2. Meillä on paljon erilaisia EU-rahoituslähteitä ja kotimaisia yhteistyömalleja. Rakennetaan alustoja, joilta millä tahansa yrityksellä on mahdollisuus ponnistaa.”

Kuva3.jpg

Jani Vilenius

Sandvik


Oppeja investoinneista:

“Sijoitamme veturiohjelmaan 50 M€ vuosien 2021-2025 välissä. Se on meille iso panostus, mutta haluamme olla matkassa mukana, ja se auttaa myös vaunuhankkeita ja yliopistoja. Innovaatiokehityksessä on paljon muutakin mukana. Jos haluat isoja muutoksia, pitää panostaa. Oikotietä onneen ei ole.”

Kuva2.jpg

Jukka Lindström

Cargotec


Oppeja tavoitteista ja mittareista:

“Meillä on ympäristöön, kannatttavuuteen ja kasvuun liittyviä tavoitteita. Vaatii paljon työtä miettiä, millä kuvitellaan tapahtuvan asia, joka halutaan saada aikaiseksi ja mitkä asiat kertovat onnistumisesta. Jotta päästään niihin tavoitteisiin, joita ei vielä tiedetä, muutimme johtamisjärjestelmää - meillä on “running the business” ja “transforming the business”. Molemmille rakennettiin kaistaa, aikaa ja selkeys, mitkä projektit ovat milläkin puolella johtoryhmässä. Se on parantanut huomiota asialle ja antanut mahdollisuuden mitata, miten hyvin päästään kohti haluttua muutosta.”

 

Kasvun kulttuuri ja osaaminen

 

Kasvupäivässä 17.1.2023 aiheena oli kasvun kulttuuri ja osaaminen. Paneelissa pureuduttiin kysymyksiin, joita yrityksissä pitää pohtia toimintaympäristön ja työelämän suurten murrosten keskellä. Mitkä tekijät vaikuttavat yritysten veto- ja pitovoimaan, miten osaajia houkutellaan ja heistä pidetään kiinni? Millaista johtamista nyt tarvitaan, ja minkälaista yhteistyötä osaamisen kehittämisen ympärillä tehdään? Pienryhmäkeskusteluissa syvennyttiin seuraaviin teemoihin:

 

Johtamisen kulmakivet - miltä näyttää johtaminen kasvua ja oppimista ruokkivassa kulttuurissa?

Milleniaalit Venuksesta ja muut Marsista - millaista johtamista nuoret odottavat, ja miten he itse haluavat johtaa?

Onnistunut yrityskauppaintegraatio - kuinka saan uuden osaamisen sekä osaajat käyttöön ja sitoutumaan?

Palkitseminen ja sitoutuminen - miten mahdollistan osaajien tyytyväisyyden ja pysyvyyden?

Osaajakisa - vetovoimaisen organisaation elementit: miltä näyttää vetovoimainen organisaatio?

Osaava omistaja - millainen omistuspohja ja omistajan osaaminen tukevat strategian toteutumista ja arvon kasvattamista strategiakausien yli? 

Uudistuvan yrityksen kulttuuri - miten varmistan oikeanlaisen henkilöstön pitovoiman kovassa kasvussa?

Strateginen osaaminen - millaisen osaamispohjan päälle tulevaisuuden liiketoimintamme rakentuu?

 

Tutustu yhteenvetoon:

Kasvuryhmäläisten kokemuksia sekä oivalluksia kasvun kulttuurista ja osaamisesta

 

 

Näyttökuva 2023-02-15 102937

 

 

KASVUPÄIVÄ: PANEELIKESKUSTELU KASVUN  KULTTUURISTA JA OSAAMISESTA

 

Paneelissa kokemuksiaan kulttuurista jakoivat Lassi Määttä, Barona, Veera Lehtismäki, Soldem ja Timo Leskinen, Vaisala.

Lassi Määttä

Lassi Määttä

Barona


Oppeja osaajien pitovoiman lisäämisestä:

“Se, että ihmisillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan, on motivointi- ja pitotekijä. Siinäkin yrityksen pitää pystyä luomaan mahdollisuudet ja edellytykset monelle, koska jotkut haluavat tehdä samaa hyvinkin pitkään, ja joillakin on kova tahto kehittää itseään. Tässä korostuu se, että osataan huomioida yksilö. Kaikki eivät ole samasta puusta veistettyjä.”

Veera Lehtismäki

Veera Lehtismäki

Soldem


Oppeja organisaation vetovoiman lisäämisestä

“Tällaisena aikana, kun on paljon uhkakuvia, kriisejä ja huolia, on jo hyvinvoinninkin takia tärkeää, että uskalletaan haluta kasvua. Kasvutarinassa mukana olemisella voi motivoida ja inspiroida. ”

Timo Leskinen

Timo Leskinen

Vaisala


Oppeja monimuotoisuuden ja kansainvälisyyden lisäämisestä:

“Ensimmäisen ei-kantasuomalaisen esihenkilön palkkaaminen alkaa välittömästi muuttaa kulttuuria kansainväliseksi. Hänelle ei ole väliä, onko seuraava palkattava kantasuomalainen vai ei, tai vaikuttaako kieli tiimin kulttuuriin tai muuta vastaavaa, joita suomalainen miettii.”

 

Lue lisää